Stichting On My Way

Stichting On My Way is een stichting voor dagbesteding. Dagbesteding voor en met jongeren.Wij bieden dagbesteding met een duidelijk dag structuur, toekomst perspectief,  activiteiten met ruimte voor individualiteit, onder betrokkenheid  van een deskundige activiteiten begeleider.

Freeway zorg

ONMYWAY is een stichting voor in hoofdzaak de bewoners van Freeway Zorg te Almere. ONMYWAY is in het bezit van de ANBI status.

Freeway Zorg biedt kleinschalige woonvormen aan en regelt 24 uur opvang voor cliënten met een licht verstandelijke beperking. Bij Freeway zetten zich dagelijks medewerkers en vrijwilligers in om de bewoners de zorg en de ondersteuning te geven die ze nodig hebben.Voor de zorg, de ondersteuning en de dienstverlening ontvangt Freeway reguliere financiële middelen van de zorgverzekeraars, de gemeente of via PGB.

Ondersteuning bewoners
Het kan zijn dat we de bewoners net wat meer willen geven. Dat kan zijn omdat een individuele cliënt een specifieke wens of behoefte heeft, maar het komt ook voor dat een groep cliënten graag iets onderneemt of iets wil aanschaffen. Het gaat zeker niet om luxe of franje als we een treinkaartje om familiebezoek af te leggen betalen of als we wat willen doen aan de inrichting van een kamer.

Andere denkbare voorbeelden zijn de aanschaf van studiemateriaal, een muziekinstrument, het abonnement van een sportclub of jaarlijks een gezamenlijk uitje.

Freeway hecht veel waarde aan een zinvolle dagbesteding voor de bewoners, waarvoor een aantal projecten zijn opgestart. Ook daarvoor kan ONMYWAY middelen beschikbaar stellen. Het kan dan gaan om de financiering van een compleet kleiner project, maar het kan ook bedoeld zijn om een regulier dagbestedingsproject (met name in de startfase) als co financier te ondersteunen.

Een aantal projecten treft vind u op onze dagbesteding pagina.

Om dit ook in de toekomst te blijven doen, zijn we continu op zoek naar sponsoren, donateurs, kortom naar vrienden met hart voor onze bewoners !

Deskundige begeleiding

Tijdens de dagbesteding geldt dat er werkzaamheden plaatsvinden die zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de cliënt.

Kleine groepen

Er wordt gewerkt in kleine groepjes van maximaal 5 personen. De aanwezige deskundige begeleiding zal op het aantal cliënten worden afgestemd.

Persoonlijke benadering

We werken zonder tijdsdruk en we stemmen af op interesse en het vermogen van de cliënt.

Scholing

Het is mogelijk om tijdens dagbesteding een training, opleiding, certificaten te behalen. Waarmee cliënten vervolgens door kunnen stromen naar een betaalde baan.

Samenwerkingen

In het kader van dagbesteding zijn samenwerkingscontracten afgesloten met onder andere Woningbouwvereniging ”De Alliantie” en ”Gemeente Almere haven”.

Werkzaamheden dagbesteding

In samenwerking met onze partners hebben wij verschillende projecten waar we werkzaamheden voor uitvoeren. Je kunt hierbij onder andere denken aan het bijhouden van tuinen voor bejaarde mensen maar ook voor particulieren.

Dagbesteding was nog nooit zo leuk!