Dagbesteding in Almere

Dagbesteding op maat

Freeway  biedt op kleinschalige wijze, in een veilige omgeving zinvolle dagbesteding aan. De kleinschaligheid biedt de mogelijkheid om flexibel en innovatief in te spelen op de individuele zorgvraag en mogelijkheden van cliënten. Er wordt gewerkt zonder tijdsdruk en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de interesses en vermogens van de cliënt. Door het bieden van een veilige en stimulerende omgeving voelen de deelnemers zich sneller op hun gemak en herstelt hun gevoel van eigenwaarde. Hiermee vergroten ze hun zelfredzaamheid en verbetert het toekomstperspectief om een zinvolle en actieve bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van maximaal 5 personen. De aanwezige deskundige begeleiding wordt op het aantal cliënten afgestemd. Om de cliënten zo goed mogelijk te begeleiden heeft Freeway een activiteitenbegeleider aangetrokken voor 36 uur per week.

Mogelijkheden naast Dagbesteding
Bij ons is het mogelijk om tijdens of naast de dagbesteding een training of een opleiding te volgen om daarmee door te kunnen stromen naar een betaalde baan. Dit biedt perspectief voor cliënten om zichzelf op de arbeidsmarkt te kunnen ontwikkelen.

Iedereen heeft recht op aandacht!

Door het bieden van een veilige, stimulerende omgeving structuur , uitdaging d.m.v. diverse projecten en activiteiten en participatie in een gemengde groep qua leeftijd, achtergrond en problematiek voelen de deelnemers zich snel op hun gemak en hersteld hun gevoel van eigenwaarde. Iedereen heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid en toekomstperspectief, zodat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Projecten

Samenwerking ”De Alliantie”
In het kader van dagbesteding heeft Stichting On My Way een samenwerkingscontract met woningbouwvereniging “De Alliantie”. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Gemeenschappelijke tuinen
 • Tuinen van huurders
 • Schoonhouden van 72 portieken
 • De groenvoorziening van 56 bungalows

Samenwerking ”Gemeente Almere Haven”
Met de gemeente Almere Haven is een contract afgesloten op het gebied van groenvoorzieningen, voor de volgende werkzaamheden:

 • Inboet beplanting
 • Snoeien struiken e.d.
 • Water geven beplanting
 • Schoffelen
 • Onkruid verwijderen

 

Overige samenwerkingen
Daarnaast lopen met woningbouwvereniging “De Alliantie” onderhandelingen om ook voor hen de groenvoorziening te gaan regelen. Tot slot heeft Freeway op het gebied van dagbesteding lopende contacten met de volgende organisaties en bedrijven:

 • De kringloop winkel
 • Tomin Groep
 • Fiets en Meer
 • Learn to Work
 • Triambacht
 • Expo (bestaande werkplek)
 • Alja (bestaande werkplek)
 • Eemhof (bestaande werkplek)
 • Bouthouse (bestaande werkplek)
 • Weet hoe je leeft (bestaande werkplek)
 • Stichting Aap
 • Simon Loos (bestaande werkplek)
 • Kiekendief verzorgingstehuis

 

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Vul ons contactformulier in.

3 + 7 =