Over ons

Peter Sluijk

Peter Sluijk

Directeur

Mijn naam is Peter Sluijck. Ik ben geboren in 1960 en vanaf 1982 ben ik 28 jaar werkzaam geweest bij Justitie. Bij Justitie heb ik vele verschillende functies bekleed.  Van gestichtswachter tot manager. Met alle ervaring van begeleiden, coachen en ondersteunen van jongeren/volwassenen heb ik in 2010 de overstap gemaakt een eigen Zorginstelling op te zetten, Freeway Zorg. Naast mijn eigen bedrijf ben ik getrouwd met een prachtige vrouw waarmee ik een dochter en een zoon heb.

Persoonlijke Motieven

Ik, Peter Sluijck ben zeer geïnteresseerd in de mens. De mens met zijn beperkingen telt ook mee in deze harde maatschappij. Hoe houdt deze doelgroep, de Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG)  het hoofd boven water?

Ik heb bewust gekozen voor de doelgroep Licht Verstandelijk  Gehandicapten. De afgelopen 5 jaar heb ik gezien wat er zich in de maatschappij afspeelt  bij de doelgroep LVG/VG/GGZ. De maatschappij wordt steeds gejaagder en vraagt steeds meer. Het is  voor een LVG-er  met of zonder gedragsproblemen moeilijk om zich staande te houden.

In het verleden ben ik werkzaam geweest in verschillende zorginstellingen. Daar heb ik gezien in de praktijk dat deze groep snel buiten de boot valt en moeilijk de zorg krijgt waar ze recht op hebben en waar ze mee geholpen zijn. Dit is nog steeds een vergeten groep die hard hulp en ondersteuning nodig hebben. Dat ervaren we als zorgelijk en hun lot trekken wij ons dan ook aan. Vanuit die gedachte willen we met onze stichting dan ook deze doelgroep, ondersteunen, coachen en begeleiden naar een zinvolle dag. Daarbij toekomstperspectief bieden.

Wij trekken ons dit aan omdat wij vinden dat ieder persoon, van kleuter tot en met  jong volwassenen (Licht Verstandelijk Gehandicapten)  recht heeft om zijn/haar eigen keuzes te maken. Wat niet wil zeggen dat deze doelgroep zelfstandig kan functioneren in onze maatschappij. De samenleving verwacht dat mensen actief deelnemen aan de maatschappij en assertief en  zelfredzaam zijn. Dit is in de huidige samenleving echter niet altijd een eenvoudige opgave, voor mensen met een licht verstandelijke beperking met gedragsproblemen.